BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Biber, ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Biberin için en uygun sıcak, 2O-30°C’dir. Bitkiler, 5°C ye kadar hayati işlevlerini devam ettirirler.

 

Yalnız, 8°C’den aşağıda çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Bitkiler, O°C ve bazen 2°C’ye kadar olan çok kısa süreli soğuklan nadiren donmadan atlatırlar. Çünkü sıcaklık eksi 2-3 °C’ye düştüğü zaman tamamen zararlanır. Soğuğun, uzun süre devam etmesi halinde O °C’nin altındaki sıcaklıklarda ölüm meydana gelir. 35 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda bitki gelişmesi ve büyümesi çok yavaşlar. 45 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda büyüme tümüyle durur. Yüksek sıcaklıklarda meyvelerde acılaşma da başlar.

 

Biberler, sıcaklıkla birlikte toprak rutubetini de sever. Bitkilerin iyi bir gelişme göstermesi, düzenli sulamaya bağlıdır. Diğer taraftan, gereğinden fazla sulamadan da kaçınılmalıdır. Sıcaklığın biberlerde meyve bağlama ve olgunluğu üzerine de etkisi vardır. Örneğin, iri kampana biberlerin 15-21 °C’lerde yüksek oranda meyve bağladıkları ve dolayısıyla çok iyi sonuç verdikleri görülmüştür.

 

Biberlerin gün uzunluğuna karşı nötr oldukları, bununla birlikte, ışık şiddetinden kısmen hoşlandıkları görülür. Işık yoğunluğunun düşmesi bitkilerde bol yapraklı bir görünüm kazandırır. Çiçek tomurcuklarının oluşumu durur. Meyve verimi azalır. Buna karşılık, ışık şiddetinin artması meyve oluşumu artırır.

 

Gece sıcaklığı nispeten düşük olduğu zaman, biberler, döllenme olmadan yani partenokarpik tohuma sahip meyveler meydana getirmektedir.

 

Düşük sıcaklığın etkisi, tam çiçeklenmeden önce, tam çiçeklenme sonrasından daha büyüktür. Pazar için meyve üretiminde bu durum bir üstünlük iken, tohum üretiminde yararlı değildir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEĞİ

Genelde toprak isteği yönünden fazla seçici değildir. Biberlerde iyi bir gelişme ve verimlilik için oldukça derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, besin ve organik maddece zengin bahçe toprağı denilen tınlı topraklarda iyi sonuç alınmaktadır. Kökler narin yapıda olduklarından ağır killi, havasız ve su tutan topraklarda iyi bir yetiştiricilik yapılamaz. Erkencilik amacıyla yapılan yetişmelerde takviye edilmiş kumlu topraklar ve özellikle kumlu-tınlı topraklar uygundur. Buna karşılık geç olmakla birlikte bol ürün almak arzu edildiğinde kumlu-tınlı topraklar tercih edilebilir.

 

Biberler tınlı-kumlu, tınlı-hafif killi, organik maddece zengin topraklar üzerinde en iyi gelişmeyi ve verimi verir. Toprak pH’sının 6.0-6.5 olmasını ister.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN YETİŞTİRİLMESİ

Biber tohumları viyollere ekilir. Birçok yetiştiricinin yaptığı gibi serpme ekim yapılması önerilmez. Bakım işlerinin kolaylığı ve fidelerin pişkin olarak yetişmesi için viyollere ekim tercih edilmelidir. Viyollere standart tohum kullanırken 3-4, hibrit tohum kullanırken 1 adet tohum tohumun 2-3 katı derinliğe ekilir.

Tohum ekim zamanı bölgelere göre değişir. Fidelerin açıktaki yerlerine dikim zamanı göz önünde tutularak tohum ekim zamanı belirlenir.

 

10-15 günde tohumlar çimlenerek çıkışlar başlar. Fideliğin gece sıcaklığının 10 oC güdüz ise 20-25 C’ nin altına düşmemesi gerekmektedir.

 

Viyolede tohum çıkışının iyi olması için toprak neminin korunması gerekmektedir.

Fazla nemi olduğu zaman ise tohumlarda çürümeler meydana gelmektedir. Fidelilerde yapılacak bakım işleri; ot alma, zamanında sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadeledir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİMİ

Biber yetiştirilecek arazi, belirlenen gübrelerle gübrelenir, toprak işlemesi yapılır. Biberler düzenli sulanarak yetiştirildiklerinden ve genellikle de karık usulü sulama yapıldığından, yetiştirme yerinde masuralar hazırlanır. Özellikle kök boğazı yanıklığı hastalığına karşı en etkin kültürel önlem damla sulama yapılmasıdır. Böylece hastalığın su ile yayılması önleneceğinden, etkin bir mücadele edilmiş olur. Bunun için tek veya çift sıralı yetiştirme yapılacağına göre: tek sıralı yetiştirmelerde 0.25-0.30 m genişliğinde, çift sıralı yetiştirmede ise 0.40-0.60 m genişliğinde ve uygun uzunlukta masuralar hazırlanır. Sıra üzeri aralık ise çeşide ve bölge şartlarına göre 0.20-0.50 m olabilir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDELERİN DİKİMİ

Don tehlikesi tamamen kalktıktan ve sıcaklık 15°C civarında olduğu zaman dikime başlanır. Biber fideleri domates ve patlıcan fideleri kadar hassas olmadıklarından, topraksız olarak da dikilebilirler. Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa dikilmelidir. Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk dikimde bitkilere zarar vermesine neden olmaktadır.

 

Fidelerin köklerinin zedelenmeden çıkarılmasına özen gösterilir. Fidelerin kolay sökümünü sağladığı için sökümden önce sulanması gerekmektedir.

Viyollere tek tohum atılmış olanlarda ise viyolden fideler toprağı ile çıkarılarak dikimleri yapılır. Hastalığın olduğu yerlerde bu dikim sistemi önerilmez, özellikle biberde kök boğazı yanıklığı hastalığı görülen yerler için bu dikim sistemi önerilmez. Bunun yerine karık usulü yetiştiricilik yapılmalıdır. Toprağında hastalık bulunan bölgelerde en uygun sulama damla sulamadır.

 

Tarlada biber tarımının 3-4 yılda bir, serada ise 2-3 yılda bir aynı yere getirilmesi gerekir. Oysa arka arkaya aynı yerde biber yetiştiriciliği yapılabilir. Biberden önce baklagiller, lahanagiller, şemsiyegiller familyasından bir bitki gelmesinde bir sakınca yoktur. Bu bitkiler bibere iyi bir toprak bırakır.

 

Biber, topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında toprağa karıştırılmasında fayda vardır. Ayrıca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg kalsiyumlu ticari gübre verilmelidir. Azotun %50’si dikim öncesi toprak işlemede, %25’i ara çapada, geri kalan %25’i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65’i dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40’ı ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir.

 

Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir. Toprak yapısına göre biberin gübre ihtiyacı değişir.

 

En doğru gübreleme; toprak analizi yaptırdıktan sonra hazırlanan gübreleme programına göre yapmaktır.

  

EKİLİ ARAZİDE YAPILACAK BAKIM İŞLERİ

Fideler açıktaki yerlerinde gelişmeye başladığı andan itibaren yapılacak bakım işleri başlar. Dikimden yaklaşık 20 gün sonra birinci, bundan 3-4 hafta sonra ikinci, bundan 3 hafta sonra da üçüncü çapa yapılır.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Sulama işlemi çok özenli bir şekilde uygulanmalıdır. Sulamada amaç, düzenli bir nemliliği devam ettirmektir.

 

Biberde su noksanlığı çiçek ve küçük meyvelerin dökülmesine, su fazlalılığı ise yaprak dökümüne neden olur. Bu nedenle ilk meyveler görülünceye kadar sulamadan kaçınılmalıdır. Bu devrede bitkiye gerekli olan su, düzenli aralarla çapa yapmak suretiyle toprakta muhafaza edilir.

 

Biber yetiştiriciliğinde sıcak havada kumlu topraklar her 2-3 günde bir sulamayı gerektirir. Ağır topraklarda ise sulama bölgenin iklim koşullarına bağlı olmak kaydıyla 3-7 günde bir olabilir. Bitkiler birkaç meyve tuttuğu zaman biberler az miktarda gübreye gereksinim duyarlar. Büyüme mevsiminde 2.5-4 cm suya ihtiyaç vardır.

 

BİBER AMBALAJ KAPLARI

Ambalaj kapları, biberin Ulaşımı ve satılması sırasında ürünü iyi koruyacak nitelikte olmalıdır. Ambalajda karton kutular, tahta sandıklar kullanılır. Kutular 3-5 kg biber alır. Bunun yanında ülkemizde 10-20 kg kadar biber alan kasalar, küfeler veya plastik torbalar kullanılmaktadır.

 

Hatta son yıllarda biberlerin dökme olarak, 20-30 kg’lık plastik torbalar içinde ambalajlandığını görmek mümkündür. Ambalaj içinde hiçbir yabancı madde bulunmamalıdır. 1. sınıfta biberler ambalaj içine sıra halinde dizilmelidir.

2. sınıfta ise yığma yapılabilir.

 

BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIK ve ZARARLILARI

Biberlerde Kök Boğazı Yanıklığı Hastalığı (Phytophthora capsici)

Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)

Domates Öz (Gövde) Nekrozu (Pseudomonas corrugata) (P. viridiflava)

(P. cichorii) (P. mediterranea) (Erwinia carotovora subsp. carotovora)

Bakteriyel Benek Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. tomato)

Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas vesicatori)

Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

Patlıcangillerde Külleme Hastalığı (Leveillula taurica)

Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü (Çökerten) Hastalığı (Phythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

Sebzelerde Beyaz Çürüklükler (Sclerotinia sclerotiorum)

Sebzelerde Kurşuni Küf Hastalığı (Botrytis cinerea)

 

Sebzelerde Beyazsinek

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

Biber Galsineği (Asphondylia capsici)

Sebzelerde Bozkurt (Agrotis spp.)

Sebzelerde Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa)

Pis kokulu Yeşil böcek (Nezara viridula)

Sebzelerde Sarı Çay Akarı (Polyphagotarsonemus latu)

Sebzelerde Tel kurdu (Agriotes spp.)

Yaprak Galeri Sinekleri (Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, Liriomyza

huidobrensis, Phytomyza horticol)

Sebzelerde Yeşil kurt [Heliothis armigera, Heliothis viriplaca (=Heliothis dipsacea]

Sebzelerde Pamuk Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

Biber Mozaik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

Domates Lekeli Solgunluk Virüs Hastalığı (Tomato spotted wilt virus)

Hıyar Mozaik Virüs Hastalığı (Cucumber mosaic vırus)

 

Loading