KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kavun tek yıllık bir bitkidir. Gövdesi tüylü, kolları sarılıcı ve yaprakları 5 lobludur. Kavun bitkisi iki tip çiçeğe sahiptir. Bunlar erkek ve dişi çiçekler veya erselik çiçeklerdir. Erkek çiçekler ana kollar üzerinde, dişi veya erselik çiçekler ise yan kollar üzerinde bulunur. Kavunda polenlerin taşınmasında bal arıları önemli rol oynarlar

 

Kavun, tek yıllık bir bitkidir. Yerde sürünerek gelişen bir türdür. Örtü altı yetiştiriciliği sayesinde tırmanarak da gelişebilir. Tohumları 15 C nin üzerindeki sıcaklıklarda

ortalama 8-10 günde çimlenir ve ilk başta bitki kazık kök oluşturur, ondan sonra gelişir.

İlk çimlenme olayından sonra 3-4 yaprak oluşana kadar bitki dik bir şekilde gelişir, daha sonra sürünerek gelişmesine devam eder.

 

Ekimden 35 gün sonra ilk dişi çiçek, bundan 35 gün sonra ilk hasat, bundan 30 gün sonra hasat sonudur. Yetişme süresi ortalama 100 gündür, kışlık kavunlarda ise bu süre 150 güne kadar çıkabilir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İKLİM VE TOPRAK İSTEĞİ

Kavun, ılık ve sıcak iklim bitkisidir. Uzun yetişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak nemi ister. Nemli bölgelerde mantari hastalıklara yakalanma ihtimali yüksektir. İlkbaharda soğuk tehlikesinin tamamen ortadan kalktığı ve toprak sıcaklığının

15 °C’nin üzerine çıktığı zaman tohum ekimi yapılmalıdır. Kavun yetiştiriciliği için pH’sı 6-7 olan, derin, geçirgen, humus ve besin maddelerince zengin, kumlu tınlı veya tınlı kumlu topraklar tercih edilmelidir. Sonbaharda toprak derince sürülmelidir. Bu sürümle dekara 3-4 ton çiftlik gübresi verilmelidir. Çimlenmedeki olumsuzlukları en az düzeye indirmek için İlkbaharda tarla tekrar sürülür, diskaro çekildikten sonra sürgü geçirilir ve tohum ekimi yapılır.

 

Kavunda azot noksanlığında, gövde ince, sert ve lifsi yapılı olur. Yapraklar genelde açık yeşil renkli, özellikle yaşlı yapraklar sarımsı olurlar. Meyveler kısa, açık yeşil renkli ve çiçek burnu büzülmüş vaziyette olur.

Kavunda bor noksanlığında bitkisinde büyüme noktaları ölür. Genç yapraklar grimsi kahve renkli içe doğru kıvrıktırlar ve çabucak ölürler. Yaşlı yapraklar klorozludur. Boğum araları kısaldığından bitki boyu normalden kısa olur.

Kavunda fosfor noksanlığında yapraklar donuk koyu yeşil renkli ve küçük olurlar. Yapraklarda i zaman bronz renkli lekeler görülür. Solgun ve sarkık bir şekilde dururlar veya erken ölürler. Gövde kısa ve incedir. Meyveler donuk yeşil renkli ve bronz lekelidir. Yaşlı yaprakların ayasında, şeffaf görünümlü, kahverengi nekrozlar görülür, ve yaprak saplan kurur.

Kavunda magnezyum noksanlığında, yaşlı yapraklarda, damarlar ve yaprak kenarlarında ince bir bant yeşil kalarak, yaprağın diğer kısımları sararır. Yaprakların kenarlarında kahverengi lekeler görülebilir. Budanmış bitkilerde ana gövde yeni sürgünlerin gereksinimini karşılayacak kadar magnezyum absorbe edemediği için, budanmadan sonra noksanlık görülme ihtimali yüksektir.

Kavunda mangan noksanlığına çok duyarlıdır. Noksanlık yapraklarda ağ şeklinde yeşilimsi sari veya tamamen sari kloroz şeklinde görülür. Başlangıçta en ince damarlar dahi yeşil renklerini korurlar. Sonraları ana damarlar dışında renk sarı ve sarımsı beyaza döner. Kahve renkli lekeler oluşur. Uç yapraklar neredeyse tamamen beyaz olurlar. Büyüme geriler ve yeni çıkan yapraklar küçük kalırlar.

Kavunda potasyum noksanlığında yapraklar damarlar civarında mavimsi yeşil renkte, yaprak kenarları ise bronza kayan renk değişimleri vardır. Genç yapraklar dalgalı bir hal alırlar. Nekrozlu yapraklar sarımsı kahve ve kahverengine döner ve kenarlardan başlayarak kuruma görülür. Meyve yumuşak ve gövde tarafı ince olur.

Başarılı bir kavun yetiştirmek için organik maddesi yüksek toprakları sevdiğinden çiftlik gübresi uygulanmalıdır. Çiftlik gübresi sonbaharda derin sürümden sonra dekara 3-4 ton atılarak kültüvatör ile karıştırılmalıdır. Çiftlik gübresi; toprağın mikrobiyolojik aktivitesini arttırır, mineral beslemeyi düzenler, toprak nemindeki değişmeleri dengeler, toprak sıcaklığını arttırır. Gübrelemenin sağlıklı olması için toprak tahlili yaptırmak gerekmektedir. Uzun yıllar yapılan gözlemlere göre dekara 15 kg nitrojenli, 30 kg fosforlu ve 20 kg potasyumlu gübre verilir.

 

Magnezyum, hem fidelikte hem de ilk çiçeklenmede verilebilir. Gübreler, haftalık olarak verilir. Fakat genelde fosfor taban gübresi olarak verilir. Azot ve Potasyumun 1/3 ü taban, 1/3 ü ilk dişi çiçek oluşumunda (ilk çapada yani dikimden 3-4 hafta sonra), 1/3’ ü 2. çapalamadan hemen önce (meyveler ceviz büyüklüğünde iken) verilir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE NEM

Yüksek nemden hoşlanmaz. Optimum % 60-70 olmasını ister. Aşırı nemde fungal ve bakteriyel hastalıklar başlar. Ayrıca aşırı nem vejetatif gelişmeyi hızlandırır ve daha fazla yaprak oluşur. Düşük nemde trips ve kırmızı örümcek gibi zararlılar ile külleme gibi fungal hastalıklar görülür.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUM EKİMİ

Tarlaya direkt ekim Karadeniz Bölgesi’nde Nisan’ın ikinci yarısında yapılmalıdır. Ekim iki şekilde yapılır:

 

1- Ocak Usulü Ekim                                    :

Sıra arası 1,5-2m sıra üzeri 1-1,5m olacak şekilde ocaklar belirlenir. Ocakların genişliği 40-50cm çapında derinliği 15-20cm olmalıdır. Ocakların diplerine 5-10cm toprakla karıştırılmış çiftlik gübresi konulur. Her ocağa 3-4 tohum atılır ve tohumlar 3-4 cm derinlikte kalacak şekilde gübreli toprakla örtülür. Hafifçe bastırılır ve süzgeçli kovayla can suyu verilir. Uygun koşullarda en geç 10-12 gün içerisinde toprak yüzeyinde görülmeye başlanır. Toprak yüzeyine çıkıp 2-3 yapraklı iken ocakta seyreltme yapılır. Her ocakta 1 veya 2 bitki bırakılır.

 

2- Çizgi Usulü Ekim                                    :

Bu usulde hazırlanmış tarlada çeşitlerin gelişme ve yayılma kuvveti ve toprak karakterine göre 1,5-3m ara ile açılır. Çizilerin derinliği 5-6cm olmalıdır. 1m ara ile 2-4 tohum bırakılır.

Tırmıkla üstü kapatılır ve hafifçe toprak bastırılır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TORBALI FİDE ÜRETİMİ

Direk tohum ekiminden başka naylon torbalarda sera veya plastik örtü altında yetiştirilebilir. Don tehlikesi geçince arazideki yerlerine dikilir. Torbalar torf toprağı veya fide harcı ile doldurulur. (Harç yapmak için hacim olarak 1 ölçü bahçe toprağı, 1 ölçü iyi yanmış ahır gübresi ve 1 ölçü kum iyice karıştırılır).Her torbaya 1-2 adet tohum bırakılır. Bu torbalar seralar veya yüksek tünellere konarak süzgeçli kovalarla sulanır. Torbalarda yetişen fidelerin zaman zaman yabancı otları alınır ve sulaması yapılır. Naylon torbalara yapılacak ekim araziye dikim tarihinden 3-4 hafta önce yapılır. Bitkiler 3-4 yaprak olduğunda tarlaya aktarılır. Plastik torbalardan fideler çıkarılırken fide toprağının dağılmamasına özen gösterilmelidir. Dikimden sonra mutlaka can suyu verilmelidir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SULAMA

Bitkinin büyümesine ve gelişmesine göre değişir. Sulama için sıraların yanında karıklar açılarak karıklara su verilebilir.

 

Ocaklar tek tekte sulanabilir. Sulama zamanı ve sayısı toprak tipine, su tutma kapasitesine ve bitkilerin büyüme dönemine göre değişir. Meyve oluşum döneminden sonra sulamalar sıklaştırılmalıdır. Bu devreden itibaren 12-15 ünde bir sulama yapılmalıdır. Sulamalarda 0- 90 cm toprak derinliği tarla kapasitesine getirilmelidir. Meyve olgunlaşma döneminde sulamalara dikkat edilmelidir. Bitkiler ve meyveler sulama suyuna mümkün olduğu kadar temas ettirilmemelidir. Sulamalarda karık ve damla sulama yöntemleri kullanılabilir. Düzenli sulama yapılan yerlerde daha iri ve bol ürün alınsa da kurak şartlarda yetiştirilen kavunlar daha tatlıdır.

 

Dikimden sonra can suyu verilir. Kavunlarda ekimden ilk çiçeklenmeye ve meyvenin irileşmesine kadar fazla su ihtiyacı vardır. Bu safhadan olgunlaşmaya kadar gittikçe azalır. Örtüaltında mutlaka olarak damla sulama yapılmalıdır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAKIM İŞLERİ

Bitkiler 4-5 yapraklı iken birinci çapa yapılır. 2-3 hafta ara ile çapalamaya devam edilir. Her kök üzerinde köke en yakın 2-4 meyve bırakılıp, diğerleri kesilerek seyreltme yapılır. Bitkiler gelişip etrafa kol salmaya başlayınca her dal üzerinde 4-5 yapraktan itibaren uç alma yapılabilir. Böylece besin maddeleri bitkinin devamlı olarak uzamasına yardım edeceği yerde bitki üzerinde mevcut meyvelerin irileşmelerinde kullanılacaktır.

Yabancı otla mücadele, kollar tarlayı sarıp çapaya müsaade etmediği devreye kadar devam etmelidir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA:

Çoğunlukla serada veya tünel yetiştiriciliğinde yapılır. Açıkta budama hemen hemen hiç yapılmaz. Fidelerde ikinci veya üçüncü göz üzerinden tepe alma budaması yapılır. Tepe alma yapılmadığında, 7-8. boğumdan sonra dişi çiçek oluşumu başlar, fakat ikinci veya üçüncü göz üzerinden tepe alma yapıldığında dişi çiçeklerin hemen iki yaprak üzerinden çıkması sağlanır. 2 yaprak üzerinden tepe alma yapılır, bu iki yaprak koltuğundan süren sürgünlerin iyi ve kuvvetli olanı bırakılır, diğeri koparılır. Bırakılan koltuk ana gövde şeklinde yetiştirilir.

İkinci budama şekli ise uç almadır. Meyve tutumundan sonra, meyveden sonra iki yaprak bırakılır ve uç alınır. Amaç meyveden sonra gelişen kısmın boşa büyüyüp enerji ve besin maddesi kaybını önlemektir. Üçüncü budama şekli yaprak budamasıdır. Hem sıkışıklık yapan (havalanma ve nemi ayarlamak için), hem de altta toprağa yakın yaşlı yaprakların alınmasıdır. Alçak tünellerde budamanın faydası vardır. Bu budamanın verim ve kaliteye önemli etkisi vardır. 3-4 yaprak üzerinden tepe alma budaması ve gelişen diğer dallarda gelişerek, her bir koltukta birer meyve bırakılır ve iki yaprak üzerinden uç alma yapılır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOZLANMA VE DÖLLENME:

Sabah erken saatlerde (07:00-10:00) arılarla yapılır. Çiçeklerdeki hem erkek hem de dişi nektar keseleri büyük olduğundan böceklerle (arı vb.) tozlanma daha kısa olur.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MALÇLAMA

Özellikle sera yetiştiriciliğinde mutlaka yapılmalıdır. İlkbahar ürün yetiştiriciliğinde 0,05 mm kalınlığında saydam polietilen plastikler malç olarak kullanılır.

Malçlar mevsim boyunca bırakılmaz; kavunlar belli bir büyüklüğe ulaştığında alt tarafı gölgeleyeceğinden, ışık toprağa ulaşmaz. Bu aşamada malç kaldırılır. Nemi ve sıcaklığı muhafaza edeceğinden yabancı ot çıkışını teşvik edebilir. Bu nedenden dolayı ilkbaharda malç sökülür.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HASAT

Kavunların tohum ekiminden hasadına kadar 80-120 gün geçer. Tam olgunluğa gelen meyveler sabah elle veya bıçakla kesilerek hasat edilir. Hasat olgunluğuna gelen kavunda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

 

􀂙 Olgun kavunlar, karpuzların aksine ağırlaşır.

􀂙 Meyve saplarının dibindeki iki küçük kulakçık kurur.

􀂙 Dip kısmından hafif bir yumuşama ve koku başlar.

􀂙 Kabuk rengi parlaklaşır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MUHAFAZA

Kavunlar 4-6 °C sıcaklıkta %85-90 oransal nemde 10-15 gün muhafaza edilir. Kışlık kavunlarda muhafaza ile ilgili henüz çalışma yapılmadığından muhafazası hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE AMBALAJLAMA

Tek tek karton veya tahta kutulardan (standart 40 x 60 cm) yararlanılır. İriliğe göre 7-15 tane kavun dizilir. Meyvelerin birbirine değip kızışmasını önlemek için kartondan bölme veya kâğıtlar ince ince kırılıp aralarına konur. Ayrıca tek tek fileye de konulabilir.

 

KAVUN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÖRÜLEN HASTALIK VE ZARARLILAR

Solgunluk,

Külleme,

Antraknoz,

Mozaik Virüsü,

Tel Kurtları,

Yaprak Biti,

Kırmızı

Örümcek,

Kavun Kızıl Örümceği,

Kavun Telli Böceği,

Kavun Sineği

 

Önlem olarak sağlıklı tohum ve fide kullanmalıdır.

Dayanıklı çeşitlerle yetiştiricilik yapılmalıdır.

Hastalıklı bitkiler sökülerek imha edilmelidir.

Münavebe yapılmalıdır. Yetiştiricilik döneminde yabancı ot mücadelesi yapılmalı ve fazla azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır.

Hasattan sonra bitki artıkları tarlada bırakılmamalıdır. Tarım kuruluşlarındaki teknik talimatlara göre kimyasal mücadele yapılır.

 

Loading