LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Serin iklim sebzesi olan lahana memleketimizde sonbahar ve ilkbahar arasında kış sebzesi olarak tüketilir. Hasadı ise genellikle sonbahar erken donları başlamadan yapılır. Lahana yetiştiriciliği için en uygun sıcaklık 15-21 °C derece arasıdır. 15 °C derecenin altında ve 21 °C derecenin üstünde gelişme oldukça yavaşlar. –2 , -3 °C derece ve altındaki sıcaklıklarda fideler zarar görür. Baş bağlama devresinde fazla olmayan düşük sıcaklıklara dayanıklıdırlar. Tohum çimlenme sıcaklığı 8-11 °C derecedir.

 

LAHANA YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAK İSTEKLERİ                                   

 Lahana; organik maddece zengin, killi-tınlı ve milli topraklarda bol ürün verir. Erken ürün almak için kumlu, kumlu-tınlı topraklar tavsiye edilir.

 

LAHANA FİDELERİNİN YETİŞTİRİLMESİ

Bu amaçla hazırlanan soğuk yastıklara lahana tohumları metrekareye 5 gr. hesabıyla serpme olarak Şubat-Mart aylarında serpme veya sıraya ekilir. 1000 adet bitki için 8-10 gr., 1 dekar için 20-50 gr. tohum gerekir. Bu amaçla 20-30 m²’lik bir yastık yeterlidir. Atılan tohum üzerine 1-2 cm kalınlığında harç konur, hafifçe bastırılır ve sulanır.

 

Fide yetiştirirken sıcaklık 12 °C derecenin altına düşmemelidir. Yastığa sık ekim yapılmamalıdır. Çimlenme 10 °C derecede 15 gün içinde, 20 °C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 1 haftada meydana gelir.

 

Fide üretim süresi 35-60 gün kadardır. Dikim zamanına kadar yabancı ot temizliği, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.

 

FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİLMESİ VE GELİŞMESİ:

 

a) Tarla Hazırlığı               :

Sonbaharda dekara 3-4 ton ahır gübresi verilen toprak 25-30 cm derinlikte sürülür. İlkbaharda 5-10cm derinlikte işlenerek tırmık ve diskaro ile tesviye yapılır. Karık usulü dikilen fidelerin; tek sıralı yetiştiricilikte masura genişliği 25-30 cm., çift sıra yetiştiricilikte 60-100 cm olmalıdır. Sıra üzerleri ise 40-50 cm. genişliğinde olmalıdır. Sıra arası mesafe azaldıkça daha küçükbaşlı lahanalar meydana gelir. Ancak daha çok ürün alınır

 

b) Fide Dikimi                     :

Fideler tohum ekiminden 5-7 hafta sonra 5-10 yapraklı olarak dikilmeye hazırdırlar. Fide dikilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

    - Fide sökümü için yastıklar bir gün evvel sulanmalıdır.

    - Fidelerin kök ve yaprakları seyreltilmelidir.

    - Fide; en alt yaprağın 1-2 cm. altından toprağa dikilmelidir.

 

BAKIM İŞLERİ:

Lahananın gelişme devrelerinde hasata kadar yapılacak başlıca bakım işleri; çapa, sulama, gübreleme, bozulmuş yaprakların alımı ile hastalık ve zararlılarla mücadeleden ibarettir.

 

SULAMA:

Fide dikiminden sonra kurak şartlarda en geç iki gün ara ile 2-3 defa arka arkaya su vermek iyi gelişme sağlar. Bitki; gelişme dönemine girdikten sonra toprak ve iklim şartlarına göre normal olarak bir hafta arayla sulama yapılmalıdır

 

ÇAPALAMA:

Birinci çapa; fideler gelişmeye başladıktan veya dikimden 1-3 hafta sonra yapılmalıdır.

 

İkinci çapa; birinci çapalamadan 3-4 hafta sonra yapılır. Bozulmuş, kurumuş dip yapraklar da bu sırada alınmalıdır. İkinci çapadan sonra azotlu gübrelerin 1/3’ü (Amonyum sülfat) 15 kg. şerbet şeklinde verilebilir.

 

Üçüncü çapa; ikinci çapadan yaklaşık 1 ay sonra 3. Çapa yapılmalıdır. Amonyum sülfat’ın 15 kg.lık kısmı bu çapadan sonra şerbet şeklinde verilmelidir. 

 

Lahanalarda sonbaharda dekara 3-5 ton ahır gübresi toprağa verilmelidir. İlkbaharda gerekirse dekara 1-3 ton ahır gübresi verilerek toprağa 10-15 cm. derinliğinde karıştırılır. Ahır gübresi taze olursa lahana sineği ve lahana kelebeği zarar yapar. Ortalama olarak azotlu gübrelerden (amonyum sülfat) dekara 40-50 kg. , fosforlu gübrelerden (süper fosfat) dekara 40-50 kg, potasyumlu gübrelerden (potasyum sülfat) dekara 20-30kg. hesabıyla verilebilir.                                    

 

Fosforlu gübrenin tamamı,potaslı gübre ve azotlu gübrenin 15 kg.ı fide dikimi ile beraber verilmelidir. Azotlu gübrenin 15 kg.ı 1. Çapadan sonra, kalan 15 kg.ı 2. Çapalamadan sonra şerbet şeklinde verilebilir.

 

Bitkinin gelişme durumuna göre azotlu gübreler şerbet şeklinde verilmelidir. Ancak bunun yerine ahır gübresinden hazırlanmış şerbetin verilmesi de iyi netice verir.

1- Azot noksanlığında; yapraklarda sararma ve kızarma olur, başlar küçük kalır.

2- Fosfor noksanlığında yapraklar koyu yeşil renklidir. Alt tarafta damarlar morlaşır. Yapraklar dökülebilir.

3- Potasyum noksanlığında yaprak damar aralarında kıvırcıklaşma başlar, yaprak rengi açılır, sararır, kahverengine döner, zamanla yaprak kurur.

En uygun gübreleme toprak analizi ile yapılacak olan gübrelemedir.

 

HASAT:

Dikimden 3-5 ay sonra hasat yapılır. Bu süre lahana çeşitlerine, iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak değişir.

Hasat zamanı; baş lahanalarda çeşit karakterine göre sıkı ve parlak bir hal aldığında yapılmalıdır.    Hasat; soğuk bölgelerde bir defada yapılmalıdır. Çünkü hasat gecikirse soğuktan çatlamalar oluşur, kalite ve verim düşer.

 

 

Loading